Vårt nyeste medlemsblad

Bladet fås tilsendt ved innmeldelse i klubben

Seneste nummer av Film Forum

Velkommen til FILMFORUM nr 5 (181)

Årets siste nummer av Filmforum er klargjort, og for mange er det fornyelse av medlemskapet som står for tur.
Vi håper at så mange som mulig blir med oss også i 2018.

Vi har fått rekordmange forespørsler fra samlere som ønsker å bli medlemmer av klubben vår.
Dessverre får vi ikke oppgitt navn, adresse eller e-post av disse.
Vi har derfor laget et nytt innmeldingssystem på hjemmesiden.

I dette bladet vil du finne artikler om:

SUPER 8 TRAILERE
FORNORSKING AV PLAKATER FOR UTENLANDSKE FILMER
HAR DU HØRT OM…
HELAN & HALVAN – I TOSPANN
HVA ER NFSK (Norsk Filmsamlerklubb)?
ØNSKES KJØPT/SELGES/BYTTES
SUPER 8 OG JEG
ROARS VINDU
HELGENEN – The Sain
OM Å REDDE GAMLE EGENPRODUSERTE SMALFILMER