Fornyelse av medlemskapet i klubben

Dessverre er det ganske mange som enda ikke har fornyet medlemskapet for 2024.

Klubben gikk med stort underskudd i 2023 (vel kr 6000.-) I år kan dette bli mye større, hvis vi ikke får nye innbetalinger.

Økte trykk-kostnader og porto for produksjon/utsendelse av medlemsbladet, i tillegg til leie av Folkvang kino er blant de største utgiftene.

Klubben har anmodet de av medlemmene som har anledning til å bidra med en gave, som vil bli auksjonert på Nordisk, og pengene går til klubben. Utropet på denne gaven bør være på minst kr 50.-
Noen personer har allerede gitt beskjed om at de vil bidra. Håper på noen flere.
Gaven bør være filmrelatert.

Hvis man ønsker å støtte klubben direkte kan man sette inn penger på klubbens konto: 0530.18.96133

På forhånd takk.