Fornyelse av medlemskapet i klubben

Dessverre er det ganske mange som enda ikke har fornyet medlemskapet for 2024.

Klubben gikk med stort underskudd i 2023 (vel kr 6000.-) I år kan dette bli mye større, hvis vi ikke får nye innbetalinger.

Økte trykk-kostnader og porto for produksjon/utsendelse av medlemsbladet, i tillegg til leie av Folkvang kino er blant de største utgiftene.

Klubben har anmodet de av medlemmene som har anledning til å bidra med en gave, som vil bli auksjonert på Nordisk, og pengene går til klubben. Utropet på denne gaven bør være på minst kr 50.-
Noen personer har allerede gitt beskjed om at de vil bidra. Håper på noen flere.
Gaven bør være filmrelatert.

Hvis man ønsker å støtte klubben direkte kan man sette inn penger på klubbens konto: 0530.18.96133

På forhånd takk.

FILMPLAKATER på AUKSJON: Utrop kr 100 !

Vårt medlem Tom Bloch-Nakkerud holder søndag en stor plakat auksjon i Oslo.


Det finnes over 100 filmplakater og arrangementet holdes søndag 11. februar i Traxi, Sofies gate 66 i Oslo.

Åpent fra kl 12, auksjonen starteræ kl 13.
Plakater for 50 norske og 50 utenlandske filmer 1947-2010.

Utrop: kr 100. Intet salær.

Tom Bloch-Nakkerud, traxitom@gmail.com.
Mob 900 34 551.

1 2 3 21