Møter og medlemskontingent

På grunn av pandemien har vi ikke hatt mulighet til å fastsette noen møtedatoer i våres.

Så snart vi har muligheter til å beramme bl. a. Årsmøte, skal vi komme tilbake til dette.

Forhåpentligvis innen FilmForum nr 2-2021 gis ut.

Vennlig hilsen styret.

PS: Husk å betale medlemskontingenten, slik at vi kan sende ut medlemsbladene.
Faktura ligger vedlagt i FilmForum nr 1-2021, som akkurat er ankommet postkassen deres.