Medlemsmøte 1. april 2022

Filmklubb møte på Nordtvet gård, Gårdsveien 3 på Kalbakken i Oslo
Den 1. april 2022 kl 1800

Velkommen til møte med salg, auksjon og filmframvisning.

Klubben står for salg av pølser brus og kaffe.