MEDLEMSKONTIGENT

Ca 25% av fjorårets medlemmer har ikke betalt kontingent for 2018.
Vi håper at flest mulig av dere blir med oss videre.

Vennligst betal inn kr 275,- til kontonummer 0530.18.96133

Merk innbetaling med Navn.