MEDLEMSKONTINGENT

Ca. 25 % av fjorårets medlemmer har hittil ikke fornyet sitt medlemskap. Det dukker riktignok hver dag innbetaling(er), så vi håper etternølerne fortsatt blir med oss.