Medlemsblad nr. 2. 2022

Det er falt fra flere betalende medlemmer i år, og vi håper dere
betaler kontingenten for å fortsatt motta dette flotte bladet 😊
Her kan du melde deg inn vist du vil bli medlem, få bladet og støtte klubben: