Gamle medlemsblader

Vi ønsker gamle medlemsblader som kan «lånes» for skanning
På denne måten får vi bilde av «forsiden».
Disse bladene vil bli lagt til i bildearkivet over tidligere utgitte blader.
Mvh Kristian Skaane.
Send en mail til meg, så kommer jeg med mere info.