Årsmøte 2018 og medlemsmøte

Vi ønsker alle våre medlemmer og andre interesserte
velkommen til årets første medlemsmøte med Årsmøte 2018

Fredag 19/01-2018 18:00
Lambertseter Gård
Langbølgen 2B
1154 Oslo

Vi starter møtet med Årsmøte 2018.
Dagsorden:
-Velkomst v/leder
-Årsberetning
-Regnskap 17 og budsjett 18 v/kasserer
-Valg og innkomne forslag.
Deretter ordinært medlemsmøte med filmvisning, auksjoner, sosialt samvær.
Enkel servering (brus, pølser kaffe etc…)
Velkommen til en hyggelig kveld med FILM I FOKUS.

1 18 19 20 21